O Firmie

Firma nasza istnieje od 1992 roku.

W tym czasie wykonaliśmy szereg projektów konstrukcyjnych takich obiektów jak:

  • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne,
  • budynki użyteczności publicznej takie jak: kryte pływalnie, salony samochodowe, hale sportowe,
  • konstrukcje wsporcze reklam zewnętrznych,
  • hale warsztatowe i magazynowe.

Oprócz projektów nowych budowli wykonujemy również projekty modernizacji obiektów istniejących:

  • rozbudowy,
  • nadbudowy,
  • przebudowy w przypadkach zmiany przeznaczenia i funkcji budynków,
  • wzmocnienia elementów konstrukcyjnych.

 

W naszej działalnności korzystamy z oprogramowania inżynierskiego oraz z nowych technologii budowlanych.

Posiadamy kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie projektowania, wykonawstwa, nadzoru i rzeczoznawstwa budowlanego.