Oferta

Firma „TOMAR – BUD” Usługi Projektowe
prowadzi działalność w zakresie:

  • projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  • opracowywania projektów budowlanych,
  • opracowywania projektów wykonawczych,
  • wykonywania i opracowywania ekspertyz i opinii technicznych,
  • doradztwa technicznego.